QQDiDZrStkCO8Y1BcAwqEw_2-1

Lavida Plus trung tâm Q7- đối diện Vivo City-giá 
          
          
            chỉ từ 1,1 tỷ.

Có thể bạn quan tâm